Att lära sig välja tankebanor är en långsiktig investering i hälsa och välmående, för individen och hela arbetsplatsen.

OM

SERENITY

Serenity har funnits sedan 1995 och är baserad i Sollentuna, norr om Stockholm. Marie Eckerstrand är utbildad KBT terapeut (steg-1) från Bergströms Utbildning och Behandling vilka är auktoriserade av Svenska föreningen för kognitiva beteendeinriktade terapier. Marie innehar två fil.kandexamen i systemvetenskap och beteendevetenskap samt en magisterexamen i Folkhälsonutrition från Karolinska Institutet. Hon är även utbildad instruktör i mindfulness.

"Jag brinner för att hjälpa andra att må bra"

Några ord från Marie

För mig är det viktigt att möta människor där de är.

Jag har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor på olika sätt, bland annat genom coaching. Jag brinner för att hjälpa andra att må bra och att se personen och dess potential. Hos mig finns inga misslyckanden – endast lärdomar! Jag är mycket ödmjuk inför livet och tacksam för att jag får möjlighet att träffa så många underbara människor genom mitt arbete.

- Marie Eckerstrand

 

"Minns att lyckan inte beror på vem du är eller vad du har. Den beror helt och hållet på vad du tänker"

- Dale Carnegie

 

BEHAND

LINGAR

KBT är en aktiv behandlingsform både under och mellan sessionerna. Vi ser vad som format oss som individ under livet och fokus ligger framför oss för att leda oss mot de värderingar som är viktiga för oss. Detta leder till ökad insikt och förståelse samt en medvetenhet och acceptans. På detta sätt kan man agera mer viljestyrt och bryta beteendemönster som vidmakthåller ett problem man har.

KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Vill du gör en förändring i ditt liv? Eller står du inför en förändring som du inte själv kan påverka och söker verktyg för att ta dig igenom? Funderar du på om KBT är rätt för dig? Läs mer.

MINDFULNESS

En medveten närvaro ger en större självinsikt och påverkar vår förmåga att nå våra mål samt se valmöjligheterna i livet. Ett uppvaknande i uppmärkamhet, ett nytt sätt att se på livet.

FÖRETAG
MISSBRUK

Vi hjälper företag att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos anställda. Medarbetare och chefer erbjuds samtalsstöd för exempelvis stressproblematik, ångest eller livskris.

När vi arbetar med beroenden eller missbruk som alkohol eller narkotika använder vi oss utav den välkända och beprövade metoden CRA. Målet är ett drogfritt liv som är mer belönande än ett missbruk. 

"När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar"

- Okänd

KBT

Kognitiv beteende terapi är en terapiform där jag, som terapeut, följer dig i dina livssituationer. Ofta fokuserar man på tankar, känslor och beteenden och hur dessa kan styra oss. Att pröva tankarnas sanningshalt kan göra att vi väljer andra beteenden och därmed kommer tillrätta med det som vi ville förändra i våra liv och få nya erfarenheter. Terapiformen är evidensbaserad och rekommenderas av Socialstyrelsen på ett flertal problemområden. Det finns starkt stöd för KBT som terapiform i forskningen.

SCHEMATERAPI

Schematerapi har influenser från KBT, gestaltterapi och anknytningsteorin och utgör en egen behandlingsmodell. Med hjälp av schematerapin kan man behandla långdragna psykiska problem och lidanden. För en god psykisk hälsa behöver vi ha våra grundläggande känslomässiga behov tillfredsställda och detta hjälper schematerapin med genom att kartlägga och bryta beteendemönster som inte längre gagnar oss särskilt väl. Stort fokus läggs på den terapeutiska relation som är som en läkande kraft.

 

KONTAKT

 

Serenity Sollentuna

Lavendelvägen 7

192 54 Sollentuna

info@serenity.se

Tel: 070-725 67 00

  • Linkedin Social Ikon

© 2020 av Karolina Frostare.