top of page
Terapi för Missbruk i Sollentuna eller Online | Serenity Sollentuna

terapi för missbruk

Schematerapi och Commitment Reinforcement Approach (CRA)

cra-terapi för missbruk

I Sollentuna eller Online - Du bestämmer!

När vi arbetar med beroenden eller missbruk som alkohol eller narkotika använder vi oss utav den välkända och beprövade metoden CRA. Målet är ett drogfritt liv som är mer belönande än ett missbruk. 

 

Detta är en manualbaserad metod som används vid beroenden så som alkhololism och narkotika missbruk. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet. Syftet med terapin är att ett drogfritt liv ska vara mer belönande än ett missbruk. 

Behandlingen är praktiskt till sin karaktär och individen vet själv vad som utlöser missbruksbeteendet och då är det viktigt att hitta andra sätt att undvika och hantera de utlösande händelserna. Personen får även hjälp med alternativa beteenden som har positiva konsekvenser. Terapeuten och klienten kartlägger vad som utlöser ett missbruk och vilka konsekvenser det får. Behandlingen ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård.
 

Terapi för Missbruk i Sollentuna eller Online | Serenity Sollentuna

NEVER BE A PRISONER OF YOUR PAST

It was a lesson - not a life sentence

SCHEMATERAPI

Behandling av långdragna, psykiska problem och lidanden

Schematerapi har influenser från KBT, gestaltterapi och anknytningsteorin och utgör en egen behandlingsmodell. Med hjälp av schematerapin kan man behandla långdragna psykiska problem och lidanden. För en god psykisk hälsa behöver vi ha våra grundläggande känslomässiga behov tillfredsställda och detta hjälper schematerapin med genom att kartlägga och bryta beteendemönster som inte längre gagnar oss särskilt väl. Stort fokus läggs på den terapeutiska relation som är som en läkande kraft.

Terapi för Missbruk i Sollentuna eller Online | Serenity Sollentuna

besanna inte katastroftankarna

Du kan påverka din framtid utan att vara spådam eller trollkarl

DET ÄR EN SVÅR TID

att vara fylld med positiv energi

Vi lever verkligen i en svår och omtumlande värld just nu med covid-19 runt omkring oss. Jag tycker att myndigheterna ger oss väldigt bra och saklig information men tyvärr så svämmar sociala medier över med domedagsprofetior och spådomar.

 

Spådomar tillhör kategorin tankefällor och det som händer är att man gör egna förutsägelser för hur det ska gå. Man kanske har förlorat jobbet och då tänker man att nu går allt åt helsike. Problemet med att tänka så är det kan bli en självuppfyllande profetia. OM jag tänker negativt så är det lättare att det faktiskt blir en negativ upplevelse och resultat av problemet eftersom vi då handlar efter vår spådom.

När vi hamnar i dessa situationer är det alltid svårt att tänka positivt och att förstå våra bakomliggande orsaker till att vi tänker negativt. Det gör vi alla på något sätt. Men ibland blir resultatet ganska bra i alla fall och kanske bättre än vi trott. Vi kan ju ändå inte påverka det vi råkat ut för men vi kan påverka vårt tankesätt så att vi inte tynger ner oss själva för mycket. Hur tänker ni?

Jag hoppas att vi alla kan peppa varandra till positivt tänkande i denna svåra tid?
Ta hand om er och alla i er närhet och lite till. Vi måste alla hjälpa till i denna svåra tid.

bottom of page