top of page
KBT Terapi i Sollentuna eller Online | Serenity Sollentuna

SE TILL ATT den KIKARE

med vilken du skådar ditt liv - inte i själva verket är ett kalejdoskop

kbt terapi - VAD ÄR DET

Kognitiv Beteende Terapi - Att pröva tankarnas sanningshalt

Kognitiv beteende terapi är en terapiform där jag, som terapeut, följer dig i dina livssituationer. Ofta fokuserar man på tankar, känslor och beteenden och hur dessa kan styra oss. Att pröva tankarnas sanningshalt kan göra att vi väljer andra beteenden och därmed kommer tillrätta med det som vi ville förändra i våra liv och få nya erfarenheter. Terapiformen är evidensbaserad och rekommenderas av Socialstyrelsen på ett flertal problemområden. Det finns starkt stöd för KBT som terapiform i forskningen.

KBT Terapi i Sollentuna eller Online | Serenity Sollentuna

DU MÅSTE INTE KONTROLLERA DINA TANKAR

låt bara inte dina tankar kontrollera dig

- Dan Millman

KBT - VEM PASSAR DET?

Vem kan få hjälp av KBT?

KBT är en aktiv behandlingsform både under och mellan sessionerna. Vi ser vad som format oss som individ under livet och fokus ligger framför oss för att leda oss mot de värderingar som är viktiga för oss. Detta leder till ökad insikt och förståelse samt en medvetenhet och acceptans. På detta sätt kan man agera mer viljestyrt och bryta beteendemönster som vidmakthåller ett problem man har.

KBT som terapiform lämpar sig för

Vill du göra en förändring i ditt liv? Eller står du inför en förändring som du inte själv kan påverka och söker verktyg för att ta dig igenom? Funderar du på om KBT är rätt för dig? 

KBT som terapiform lämpar sig för :

  • Depression eller nedstämdhet

  • Oro och ångest

  • Fobier

  • Självförtroende och självkänsla

  • Stress och stresshantering

  • Stödsamtal och krisstöd

  • Olika trauman

  • Viktminskning

  • Livsstilsförändringar

  • Sömn och sömnproblem

Hos Serenity Sollentuna kan du välja mellan att ta sessioner lokalt i Sollentuna eller genomföra sessionerna online.

Vem
KBT Terapi i Sollentuna eller Online | Serenity Sollentuna

KBT - HUR FUNKAR DET?

Kognitiv Beteende Terapi - Arbetssättet

Ett bedömningssamtal görs först via telefon och vid första mötet sätter vi upp mål och syfte med behandlingen. Vi gör en konceptualisering och arbetar med de områden som du helst vill börja med. Vid de första sessionerna så fokuserar vi på de problem som är viktigast för dig, detta för att skapa en förståelse för problemet.

​Samarbetet är öppet och aktivt mellan terapeut och klient. Det sker med kognitiva tekniker och varje session avslutas med att du får en hemuppgift med dig varje gång. Hemuppgiften är ofta det som vi pratat om under sessionen och den skall möjliggöra för klienten att försöka uppnå delproblem för att göra en förändring.

Hur
KBT Terapi i Sollentuna eller Online | Serenity Sollentuna

FÖRÄNDRING

" Livsstilsförändringar kräver att vi är motiverade att göra de fast det känns ohyggligt svårt "

att göra en förändring

" Det finns oändligt många områden vi kan vilja förändra hos oss själva "

Att göra en förändring i vårt liv kan vara väldigt svårt och det krävs en hel del arbete oavsett vilket område man vill förändra. Det kan vara att man vill utvecklas personligt, ändra ett sätt att vara, dra ner på alkoholkonsumtion, bli mer fysiskt aktiv, gå ner i vikt med mera. Det finns oändligt många områden som vi kan vilja förändra hos oss själva.

 

Livsstilsförändringar kräver att vi är motiverade att göra de och att göra de hela tiden fast det känns ohyggligt svårt. Det viktiga är att ta små ”babysteps” för att komma vidare. Om vi hastar på förändringen kan det sluta med att vi tappar lusten.

 

Vill vi trampa upp en stig på en äng eller i skogen så måste vi gå på stigen ofta för att det ska bli en stig, det räcker inte några gånger. Vi måste trampa upp den hela tiden annars växer den igen. Vill vi ta en promenad varje dag så måste vi ut och gå för att det ska bli en vana, vi trampar upp vår stig. Låter vi bli för många gånger så tappar vi vanan och stigen växer igen.

 

I en förändringsprocess finns inga genvägar. Håller jag min motivation uppe så går det av sig själv och till slut blir min nya vana ett med mig.

bottom of page