top of page
Missbruk - Terapi för företag | Serenity Sollentuna

Give yourself some credit

for how far you've come

terapi för missbruk

inom företag och team

Commitment Reinforcement Approach och Schematerapi

Jag arbetar endast med beprövade och välkända metoder och det stämmer för både CRA och Schematerapi. Val av metod grundar sig primärt på individens behov och hur deras problembild ser ut. Om det finns medarbetare som har ett missbruk och ni, som arbetsgivare, vill hjälpa personen att må bättre kommer vi ut till er eller medarbetaren kommer till oss så gör vi sessioner tillsammans med personen. I dessa tider erbjuder vi även online-sessioner för allas säkerhet.

 

Läs mer om de olika metoderna nedan eller boka ditt kostnadsfria introsamtal för att få veta hur jag kan hjälpa just ditt företag.

Missbruk - Terapi för företag | Serenity Sollentuna

Investera i dina anställda

så att de kan investera i din verksamhet

CRA-TERAPI FÖR MISSBRUK

Commitment Reinforcement Approach - Lokalt eller online, du bestämmer!

När vi arbetar med beroenden eller missbruk som alkohol eller narkotika använder vi oss utav den välkända och beprövade metoden CRA. Målet är ett drogfritt liv som är mer belönande än ett missbruk. 

 

Detta är en manualbaserad metod som används vid beroenden så som alkoholism och narkotikamissbruk. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet. Syftet med terapin är att ett drogfritt liv ska vara mer belönande än ett missbruk. 

Behandlingen är praktiskt till sin karaktär. När själv är medveten om vad som utlöser missbruksbeteendet är det viktigt att hitta andra sätt att undvika och hantera de utlösande händelserna. Personen får även hjälp med alternativa beteenden som har positiva konsekvenser. Terapeuten och klienten kartlägger vad som utlöser ett missbruk och vilka konsekvenser det får. Behandlingen ingår i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård.

CRA
Missbruk - Terapi för företag | Serenity Sollentuna

ÖPPNA UPP FÖR DE ÄRLIGA SAMTALEN OM PSYKISK OHÄLSA

ibland behöver man bara visa att man lyssnar

Schematerapi

Behandling av långdragna psykiska problem

Schematerapi har influenser från KBT, gestaltterapi och anknytningsteorin och utgör en egen behandlingsmodell. Med hjälp av schematerapin kan man behandla långdragna psykiska problem och lidanden. För en god psykisk hälsa behöver vi ha våra grundläggande känslomässiga behov tillfredsställda och detta hjälper schematerapin med genom att kartlägga och bryta beteendemönster som inte längre gagnar oss särskilt väl. Stort fokus läggs på den terapeutiska relation som är som en läkande kraft.

Schema
bottom of page